Kjerrberget Ungdomsskole

Sammen med SV Betong har vi bygget ny ungdomsskole på Kjerrberget, øverst på Skadberg i Sola kommune. Bygget består av fem deler, som alle henger sammen. Byggestart var i 2019 og bygget sto ferdig til skolestart i 2021, med overlevering sommeren 2021.

Utvendige vegger er oppført med klimavegger, med royal trekledning. I tilknytning til hovedfasaden og hovedinngangen er bygget kledd med sinkplater.

Høgskolen på Vestlandet

Ved Høgskolen på Vestlandet på Kronstad i Bergen har vi sammen med Kruse Smith Entreprenør ført opp et av Vestlandets mest moderne kontor- og undervisningsbygg for Statsbygg. Edens hage er et BREEAM Excellent nullutslippsbygg med svært avanserte tekniske anlegg. Navnet kommer av en grønn lunge i første etasje i et atrium i bygget. Bygget er andre byggetrinn for Høgskolen på Vestlandet på Kronstad, som nå er ferdig utbygget etter opprinnelig plan.