Høgskolen på Vestlandet

Edens Hage

Ved Høgskolen på Vestlandet på Kronstad i Bergen har vi sammen med Kruse Smith Entreprenør ført opp et av Vestlandets mest moderne kontor- og undervisningsbygg for Statsbygg. Edens hage er et BREEAM Excellent nullutslippsbygg med svært avanserte tekniske anlegg. Navnet kommer av en grønn lunge i første etasje i et atrium i bygget. Bygget er andre byggetrinn for Høgskolen på Vestlandet på Kronstad, som nå er ferdig utbygget etter opprinnelig plan.