Om Svela Bygg

 

Historie

Med tanke på å kunne tilby det lokale bolig- og næringsbyggmarkedet varer og tjenester av høy kvalitet og til rett tid startet brødrene Dag Egil og Geir Svela i juni 2005 Svela Bygg As. Selskapet har hatt en meget positiv utvikling og siden oppstarten fått et solid fotfeste i markedet.

 

Visjon

«No. 1 på kvalitet»

 

Målsetning

Vi skal levere varer og tjenester av høy kvalitet til rett tid.

 

Kvalitet

Våre verktøy for å skape kvalitet er:

  • Å systematisk og målrettet arbeide med kvalitetssikrings- og kontrollrutiner.
  • Å foreta jevnlige systemrevisjoner.
  • Å prioritere helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Å være en spennende arbeidsplass med motiverte medarbeidere.
  • Å inneha en høy intern kompetanse og foreta jevnlig etterutdanning.
  • Å være kundeorientert.
 

Holdninger

Svela Bygg mener at fornøyde kunder skapes gjennom godt håndverk, tillit og kompetanse. Dette vises igjen i våre prosjektstyringssystemer med kunder og samarbeidspartnere.

 

Miljø

Svela Bygg skal bidra til å skape et godt miljø for våre omgivelser

 

Kompetanse

Vi jobber systematisk og målrettet for å inneha en høy faglig kompetanse.
Hver enkelt medarbeider skal ta ansvar for sin leveranse og vi innlemmer derfor våre ansatte i et program for videreutdanning.

Vi er i dag en mesterbedrift som er sentralt godkjent innenfor fem følgende godkjenningsområder:
SØK for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
PRO / KPR for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
UTF / KUT for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.

Foretaket har kompetanse som:

  • Bygningsingeniør
  • Mesterbrev
  • Svennebrev, tømrer
 

Logomateriell