Gauselsplitten

Her har vi rehabilitert kontorene til Prosjektil på vegne av Gauselsplitten Eiendom AS.

Hesbygata 5

I Hesbygata 5 har vi rehabilitert kontorer på oppdrag fra Kruse Smith Eiendom AS for bruk av Stavanger Barnevern.

St. Svithunsgate

Svela Bygg As har stått for tømrerarbeidene for dette flotte prosjektet. Arbeidet inkluderer yttervegger i tre, innervegger, akustisk himling og trapp i galleriet. Et spennende oppdrag med kort byggetid. Vi er veldig stolt over resultatet.

Arkitektens beskrivelse

Oppgaven var å skape et galleri for samtidskunst på og under en eksisterende parkeringsplass samtidig som en måtte ta hensyn til eksisterende vernede bygg og trær. En ønsket også at galleriet skulle fremstå som et supplement til omgivelsene og være inkluderende ikke ekskluderende for byens innbyggere. Løsningen ble å lage et bygg der størsteparten av volumet ligger under bakken men samtidig åpner seg mot omgivelsene. Bygget har en åpen glassfront som strekker seg inn i bygget og lager et strie som binder sammen gallerietasjen og administrasjonsfløyen. Det har vært viktig å binde de to etasjene sammen, her er det satt inn en trappeskuplptur som er med å definere rom i gallerietasjen. Materialbruken med tegl som hovedelement respekterer materialbruken i nabobebyggelsen samtidig som det gir en følelse av et bygg som vokser opp av terenget.

Hermetikklaboratoriet

Få, om noen, bygg representerer Stavangers historie og sjel så sterkt som Hermetikken.

Det er derfor med stor respekt for oppgaven vi har renovert det gamle hermetikklaboratoriet (bygd i 1931) til et flott nærings- og kontorbygg.

Fjordpiren

Dette er det mest prestisjefylte prosjektet til Hinna Park hittil. Spennende arkitektur på denne fantastiske sjøtomten ga de aller beste forutsetninger for å skape noe helt særegent. Et bygg som utbyggere er stolte av. Tomten er omgitt av kanalen på nordsiden, havnebassenget i øst/sydøst, smuget med turvei-draget i sydvest og Kanaltorget mot vest. Hovedadkomst er fra Kanaltorget. Bebyggelsen er organisert rundt et overdekket atrium i vest og med en ”arm” som strekker seg utover piren mot øst.

  • 12.500 kvm, 5 etasjer.
  • Parkering i underetasjen.
  • Ferdigstilt i november 2011.

Kanalpiren

I attraktive omgivelser har vi ferdigstilt tømrerentreprisen på Kanalpiren for Kruse Smith. Næringsbygget til Hinna Park på 25 000m² ble ferdigstillt i oktober 2009.