St. Svithunsgate

Nytt kunstgalleri i Stavanger Sentrum

Svela Bygg As har stått for tømrerarbeidene for dette flotte prosjektet. Arbeidet inkluderer yttervegger i tre, innervegger, akustisk himling og trapp i galleriet. Et spennende oppdrag med kort byggetid. Vi er veldig stolt over resultatet.

Arkitektens beskrivelse

Oppgaven var å skape et galleri for samtidskunst på og under en eksisterende parkeringsplass samtidig som en måtte ta hensyn til eksisterende vernede bygg og trær. En ønsket også at galleriet skulle fremstå som et supplement til omgivelsene og være inkluderende ikke ekskluderende for byens innbyggere. Løsningen ble å lage et bygg der størsteparten av volumet ligger under bakken men samtidig åpner seg mot omgivelsene. Bygget har en åpen glassfront som strekker seg inn i bygget og lager et strie som binder sammen gallerietasjen og administrasjonsfløyen. Det har vært viktig å binde de to etasjene sammen, her er det satt inn en trappeskuplptur som er med å definere rom i gallerietasjen. Materialbruken med tegl som hovedelement respekterer materialbruken i nabobebyggelsen samtidig som det gir en følelse av et bygg som vokser opp av terenget.