Tre Taarn

For Kruse Smith Entreprenør as har vi bygget 113 leiligheter fordelt på Tre Taarn i 12, 16 og 11 etasjer. Tiltakshaver er Tre Taarn Rundeskogen as, som er utviklet av Kruse Smith Eiendom as og Otium as. Prosjektet er tegnet av Helen & Hard sammen med dRMM Architects (London).