Kanalgata

Bygningen er formet av to bygningsvolumer som er forskjøvet i forhold til hverandre, både horisontalt og vertikalt, forbundet med et trappevolum. Trapperommet tar opp nivåforskjellen mellom de to bygningsvolumene. Heisen åpnes i begge ender for å betjene alle nivåer og gir blant annet tilgang til takterrasse for rullestolbrukere.

Parkeringsgarasje er nedsenket en halv etasje med adkomst via rampe fra Kanalgaten. Adkomst til leiligheter fra garasje er via trapperom og heis. Sportsboder for leiligheter og teknisk rom ligger i underetasjen også med adkomst fra trapperom og heis. Mot syd og vest er fasaden brutt opp med innglassede balkonger for hver leilighet.

Svela Bygg har stått for tømmerarbeidet.