Consulens Brygge

BREEAM-sertifiserte leiligheter ved Hillevågsvannet

For Skanska Norge AS har vi vært med å bygge nye BREEAM-sertifiserte leiligheter i prosjektet Consulens Brygge ved Hillevågsvannet i Stavanger. Dette prosjektet har fått sertifisering med klassifiseringsnivå «Very Good» for designfasen.