Be om anbud

Svela Bygg er opptatt av den gode prosessen. Du skal være trygg på at du blir tatt godt hånd om av oss i alle faser. Vi skal bygge med god kvalitet og er like opptatt av god arkitektur som smarte planløsninger, riktig materialvalg og selvfølgelig også godt håndverk.

  Prosessen fra start til mål

   

  1 – Infomøte / befaring

  Når vi får en henvendelse tar vi en befaring på den aktuelle byggeplassen. Sammen danner vi oss et bilde av mulighetene. På infomøte forteller du om dine ønsker, behov og drømmer. Vi går gjennom  kostnadsrammen din og ikke minst hvilke muligheter prosjektet gir deg.

   

  2 – Arkitekt

  Etter vårt første møte kommer arkitekten opp med et skisseforslag som bearbeides til søknad om tillatelse til tiltak. Arkitekten kan enten engasjeres direkte av tiltakshaver, eller så har vi flere dyktige arkitekter vi samarbeider med.

   

  3 – Pris / beskrivelse

  Dette er et av de viktigste møtene i hele prosessen. Her blir vi enige om kostnadsrammene og ikke minst leveransen i prosjektet. Vi lager ytelsesbeskrivelse og romskjema. Dette danner grunnlag for anbudsrunden som vi nå foretar for deg.

   

  4 – Anbudsforespørsel

  Her sender vi ut en forespørsel til flere av våre samarbeidspartnere, eller noen du ønsker vi skal bruke i byggeprosessen. Vi sjekker alltid med flere slik at vi vet at vi forholder oss til markedspris.

   

  5 – Evaluering av pris

  Når anbudsrunden er over foretar vi en grundig evaluering av tilbudene. Denne evalueringen kan vi ta ansvar for, eller så setter vi oss ned sammen for en gjennomgang. Vi spiller med åpne kort og blir enige om påslag på underentreprenører. Dette danner grunnlag for fastpris i kontrakten.

   

  6 – Kontrakt / totalentreprise

  Vi går gjennom den endelige prisen, ser på tegninger, leveransen og kontrakten. Du får en skriftlig kontrakt, samt en detaljert beskrivelse av hva som inngår i kontrakten, og hvem som leverer hva.

   

  7 – Fremdriftsplan

  Vi lager en fremdriftsplan som både underleverandører og vi skal forholde oss til.

   

  8 – Oppstart

  Nå er alt godkjent og vi kan starte byggingen. Alt av større endringer må nå være foretatt. Skal noe endres med endringsordrer, gjøres dette skriftlig.

   

  9 – Overtakelse

  Ved overtakelse fører vi en protokoll som påpeker eventuelle mangler og tidsfrist for utbedring av disse.

  Etter overlevering har du en garantiperiode i henhold til kontraktens beskrivelser.