Bygningen er formet av to bygningsvolumer som er forskjøvet i forhold til hver annen, både horisontal og vertikal, forbundet med et trappevolum. Trapperommet tar opp nivåforskjellen mellom de to bygningsvolumene og heisen åpnes i begge ender for å betjene alle nivåer og gir blant annet tilgang til takterrasse for rullestolbrukere. Parkeringsgarasje er nedsenket ½ etasje med adkomst via rampe fra Kanalgaten. Adkomst til leiligheter fra garasje er via trapperom og heis. Sportsboder for leiligheter og teknisk rom ligger i underetasjen også med adkomst fra trapperom og heis. Mot syd og vest er fasaden brutt opp med innglassede balkonger for hver leilighet. Svela Bygg har stått for tømmerarbeidet.

Fakta

 • Oppdragsgiver
  Kruse Smith Entreprenør AS
 • Type anlegg
  28 kommunale utleieboliger
 • Byggeperiode
  Juli 2010 – Oktober 2011
 • Arkitekt
  Batteríið Architects
 • Entrepriseform
  Underentreprise