Om oss

mester

Historie

Med tanke på å kunne tilby det lokale bolig- og næringsbyggmarkedet varer og tjenester av høy kvalitet til rett tid startet brødrene Dag Egil og Geir Svela i juni 2005 Svela Bygg As. Selskapet har vokst og siden oppstarten fått et solid fotfeste i markedet.

Visjon

”Til glede for våre kunder”

Målsetning

Vi skal levere varer og tjenester av høy kvalitet til rett tid.

Kvalitet

Våre verktøy for å skape kvalitet er:

– å systematisk og målrettet arbeide med kvalitetssikrings- og kontrollrutiner.
– å foreta jevnlige systemrevisjoner.
– å prioritere helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
– å være en spennende arbeidsplass med motiverte medarbeidere.
– å inneha høy en intern kompetanse og foreta jevnlig etterutdanning.
– å være kundeorientert.

Holdninger

Svela Bygg mener at fornøyde kunder skapes gjennom godt håndverk, tillit og kompetanse.
Dette vises igjen i våre prosjektstyringssystemer med kunder og samarbeidspartnere.

Miljø

Svela Bygg skal bidra til å skape et godt miljø for våre omgivelser.

Kompetanse

Vi jobber systematisk og målrettet for å inneha en høy faglig kompetanse.
Hver enkelt medarbeider skal ta ansvar for sin leveranse og vi innlemmer derfor våre ansatte i et program for videreutdanning.

Vi er i dag en mesterbedrift som er sentralt godkjent innenfor 5 følgende godkjennigsområder:
SØK for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
PRO /KPR for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
UTF /KUT for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.

Foretaket har kompetanse som:

– Bygningsingeniør
– Mesterbrev
– Svennebrev, tømrer